Nyt krav skal indfries


Gylle er et vigtigt aktiv for landmanden, som gødning til markerne, men også en
omkostning, der kræver store investeringer i håndtering og opbevaring.
Og dette ikke uden reelle risici. Hvert år registrerer miljøstyrelsen godt 40 tilfælde af
gylleudslip. Udslip som påfører landmanden store omkostninger, forurener søer og
vandløb - og som har konsekvenser for fiske- og dyrelivet.
 
Med virkning fra 9. februar 2011 trådte Miljøministeriets bekendtgørelse BEK nr. 100 i kraft. Jf. denne skal alle landmænd, hvis gylletanek er beliggende 100 meter eller nærmere til et vandløb eller sø - eller beliggende i et særligt defineret risikoområde, være udstyret med et alarmsystem. Senest 1. januar 2012.
 

En gyllealarm fra Farmer Products imødekommer dette nye krav.

    
 
   

Undgå gylleudslip


Gyllealarmen overvåger niveauet i bedriftens gylletank plus enhver tilgang eller reduktion - 24 timer i døgnet / 7 dage om ugen. Hvis uheldet er ude, og tanken springer læk eller løber over, sender gyllealarmen en alarm-sms til landmanden.
En installeret gyllealarm giver landmanden større tryghed i hverdagen og betyder minimering af omfang og omkostninger ved evt. skader og eftervirkninger af et gylleudslip.

Et nyt koncept tilsat sund fornuft.

 

Præcis information om gyllehåndteringen


Når gyllealarmen er installeret, kan landmanden via hjemmesiden og det tildelte log-in og password løbende følge og udtrække informationer om bedriftens gyllebeholdning, samt alle de mængder, der er tilgået / fragået tanken. Det giver både overblik og præcis information til brug i gylleregnskabet.
 
Adgang til hjemmesiden er standard, men kan fravælges, hvis det ønskes.
 
Gyllealarmens føler er endvidere så nøjagtig, at landmanden kan bruge den som regnmåler - og kontrollere, at der ikke forsvinder mere gyle ud af tanken end det antal m3, der er fastsat som gyllevognens kapacitet.
 
Tryghed og information er konceptets grundpiller. Strøm og mobildækning er dets forudsætninger. I tilfælde af strømsvigt modtager landmanden besked herom - og kan reagere. Modtager landmanden ikke en alarm-sms - og reagerer han ikke herpå, kan han forlods have indtastet op til 4 ekstra mobilnumre, som aktiveres efter tur, hvis der ikke reageres på den første alarm sms..
   
 

Vil du vide mere ?

Har du lyst til at høre mere om gyllealarmen, så kontakt Farmer Products på telefon 60 24 40 14 eller på mail knud@techno-matic.dk. Endelig har du mulighed for at udfylde interessekortet under fanebladet "kontakt". Så tager vi kontakt til dig