TM3006 - klemmer

3faset stokerstyring med iltregulering. For mindre stokeranlæg med og uden iltstyring og med 3fasede motorer
Antal
  • 4 digitale indgange
  • 3 analoge indgange
  • 1 lambdasonde indgang
  • Overkogs indgagn
  • 1 3faset SSR udgang 380vAC 2000W
  • 2 1fasede SSR udgagne 230vAC 1000W
  • 1 RS233
TM3006 måler kedelvandets udgangstemperatur og styrer både blæser og stokermotor for at sikre, at den ønskede temperatur opretholdes i systemet. Blæseren reguleres uden brug af frekvensomformer og puls-pause periodne på stokermotoren bruges til at regulere mængden af brændsel i brænderhovedet. 
Med temperaturføler er det muligt at regulere ydelsen på kedlen trinløst fra under 20% til 100%
Udstyres TM3006 med en iltføler (Lambdasonde) måler den konstant iltniveauet i røggassen. Styringen regulerer herefter blæseren og stokermotoren for at opnå den bedste kombination af ilt og brændsel tll den nuværende ydelse.
Styringen er monteret i et plastkabinet med frontfolie, der indeholder kontrolknapper og display.